ADWENT – Przyjdź Emmanuelu ( O come o come Emmanuel ) wersja PL

ADWENT – Przyjdź Emmanuelu ( O come o come Emmanuel ) wersja PL

Adwent to piękny okres oczekiwania na przyjście Jezusa. Przygotujmy nasze życie tak byśmy byli godni Go przywitać z miłością i pokorą